Vil hjælpe til bedre byggeansøgninger

Foto: Colourbox

Den store byggelyst i Holstebro Kommune og konsekvenserne af et nyt bygningsreglement får nu Teknik og Miljø til at ændre vejledningen på hjemmeside og i kvitteringsbreve, ændre åbningstider og indføre ‘book en sagsbehandler’.

Byggelysten i Holstebro Kommune er stor, og det er et positivt tegn på udvikling og lyst til bosætning. Men et nyt bygningsreglement, der stiller større krav til bygherren, giver udfordringer for ansøgerne.

Det mærker de i Teknik og Miljø i Holstebro Kommune, hvor ansøgninger der ikke indeholder alle de nødvendige oplysninger presser sagsbehandlingen mere end forventet.

I 2018 var under 10 % af sagerne fuldt oplyste i første forsøg. Det betyder at der går meget tid med at skrive mangelbreve og sikre, at sagerne er fuldt oplyste. I en del sager skal der ovenikøbet rykkes i flere omgange for at få et fyldestgørende materiale.

– At levere en fyldestgørende byggeansøgning er sværere end man tror. Det kræver faktisk meget teknisk indsigt. Det kan virke frustrerende for nogen, men det er vigtigt at huske på, at den dokumentation, der skal fremlægges, sikrer bygherren i at få et byggeri som er konstrueret rigtigt, er godt nok isoleret, samt er sundt og sikkert at leve og opholde sig i, siger Torben Mølgaard der er chef for Natur, Miljø og Byggesag, og tilføjer:

– Bliver det ikke gjort rigtigt fra start, så ser vi også nu, at det bliver til et problem f.eks. ved låneoptagelse og fremtidigt salg, og så kommer borgeren i klemme der.

Større ansvar for ansøgerne

Med indførelsen af det nye bygningsreglement og ændringer i byggeloven var det hensigten at gøre meddelelsen af tilladelsen hurtigere ved at ændre i oplysningskravene.

Det betyder at ansøger har fået et større ansvar for at oplyse sagerne og sikre nødvendig information leveret efterfølgende. Derfor er det nødvendigt at sætte sig grundigt ind i kravene, inden man sender ansøgningen. Både for at sikre en effektiv tilladelsesproces og for at få aftalerne på plads fra start med den bygmester, som skal forestå byggeriet.

Har man ikke et indgående kendskab til byggeri og byggeregler, anbefaler Holstebro Kommune, at man hyrer en rådgiver til at hjælpe sig med opgaven.

Fra den 17. juni 2019 indfører Holstebro Kommune nye tiltag som skal understøtte, at sagsbunkerne bliver reducerede og sikre borgerne gode sagsbehandlingstider.

– Med tiltagene ønsker vi at levere effektiv sagsbehandling og sikre målrettede dialoger om projekterne. Det kræver tydeligere rammer for ansøgningsprocessen og mere målrettede aftaler om sagsmøder, siger Torben Mølgaard og nævner tre nye initiativer:

  • Vi øger kommunikationen om, hvad der skal til at for at opnå byggetilladelse, og hvilke oplysningskrav man skal opfylde. Vi kommunikerer bredt via pressen, forbedret information på hjemmesiden www.holstebro.dk/byggesag og opdaterede breve til ansøgerne.
  • Vi opprioriterer de sager, som er fuldt oplyste fra start. Har man gjort hjemmearbejdet, skal det også have den fordel, at man får en hurtigere afgørelse. Derfor bliver disse sager rykket forrest i køen.
  • Vi sikrer effektiv sagsbehandlingstid og bedre mulighed for konkret vejledning af borgerne ved at ændre telefontider og indføre tidsbestilling til sagsmøder med borgere og ansøgere.

Initiativerne for bedre og hurtigere sagsbehandling af byggesager betyder følgende ændringer for borgerbetjening og åbningstider i Byggesagsteamet i Teknik og Miljø:

  • Fremmøde uden aftale kan kun ske på hverdage mellem kl. 8.00 – 9.00 samt torsdag fra kl. 15.00 -17.00. Her kan man få generel vejledning om regler, ansøgningsproces og betydning af lokalplanbestemmelser.
  • Ønsker man en konkret drøftelse af et projekt, hvor der kan gives konkrete svar på overholdelse af regler m.v., skal man booke en byggesagsbehandler ved at ringe på 96117550 eller skrive en mail til byggesag@holstebro.dk. På den måde kan sagsbehandleren sætte sig ind i sagen inden mødet og bedre give konkrete svar allerede på mødet. Det er muligt at kontakte servicetelefonen i hele åbningstiden.
  • For at få opdelt alle sager i veloplyste sager til hurtig afgørelse, og sager der er mangelfuldt oplyste, lukker Byggesagsteamet for personlig og telefonisk betjening i uge 25 (fra den 17. juni til 21. juni 2019).

Brinks box
Gaardhøje box 2019