Viceforsvarschef på tjenestedsbesøg

Generalløjtnant M.A.L.T. Nielsen besøger Dragonkasernen

Af presse- og informationsofficer
Kaptajn M. Veltzé

Tirsdag den 13. marts var en særlig dag for Jydske Dragonregiment. Det skyldes, at viceforsvarschefen, generalløjtnant M.A.L.T. Nielsen, var på tjenestebesøg på Dragonkasernen.

Besøget startede ud med møde og briefing og gik derefter over i en rundvisning på kasernen, hvor viceforsvarschefen mødte personel fra I, II og V bataljon, så deres materiel og besigtigede underafdelingernes garagebygninger og vedligeholdelsesfaciliteter. Ved flere lejligheder i løbet af formiddagen spurgte generalløjtnanten interesseret ind til personellets arbejdsforhold, da det er et område, der har hans bevågenhed.

Besøget sluttede med en frokost i officersmessen samt overrækning af Jydske Dragonregiments skjold inden tjenestestedsbesøget fortsatte videre til Ingeniørregimentet på Skive Kaserne.

Læs generalløjtnant M.A.L.T. Nielsens CV her

VFC besøg

VFC besøg

VFC besøg

Kayas Pizza box
Kayas Pizza box