Veteranerne gæster dragonkasernen

Get Fit aug19
Foto: Alex K. Petersen
Pensionerede officerer, chef- og seniorsergenter på Dragonkasernen.

Af infoassistent
Alex K. Petersen 

En gang årligt besøger forhenværende tjenestegørende fra enten Prinsens Livregiment, Dronnings Livregiment eller Dragonregimentet, kasernen.

Efter modtagelse i sergentmessen, fik gæsterne en orientering om regimentets fremtidige struktur og de ændringer der vil ske med historikken da Slesvigske Fodregiment er genopstillet, ved regimentschef oberst A. Poulsen.

Derefter holdt den nu pensionerede oberst Lars. R. Møller et spændende foredrag om ”Psykiske kampskader og vore veteraner”

Dagen slutter vanen tro dagen af med frokost og kammeratlig samvær.

Pensionerede officerer, chef- og seniorsergenter på Dragonkasernen

Pensionerede officerer, chef- og seniorsergenter på Dragonkasernen

Billeder:
Alex K. Petersen

INFO/GSE/JDR

Brinks box
Brinks box