Vestforsyning oprenser regnvandsbassin på Vølundsvej

I den forbindelse er vil der være spærret på den offentlige sti som vist på billedet.

Regnvandsbassinerne ved Vølundsvej er et af mange regnvandsbassiner som Vestforsyning Spildevand ejer og vedligeholder.

Bassinerne skal med jævne mellemrum oprenses for at fjerne slam fra bunden, vedligeholde beplantning mv. så bassinerne virker efter hensigten.

Det er ikke unormalt, at slammet kan give lugtgener, når det graves op. Specielt ved lune temperaturer. Da anlægsarbejdet foregår i vinterhalvåret forventes det ikke at give lugtgener for de omkringliggende ejendomme.

Arbejdet i selve bassinet forventes at være afsluttet 1. marts 2019, hvorefter adgangsveje og arealer omkring bassinet retableres. Det samlede arbejde forventes at være afsluttet senest d. 15 marts 2019. Entreprenørens tidsplan kan ændre sig i tilfælde af at der kommer sne og frost. Arbejdet udføres af entreprenør Ivan Bastrup Jakobsen ApS.

Dette er et uddrag af den meddelse som Vestforsyning har udsendt via deres hjemmeside.
For at læse hele indholdet, klik her

Kayas Pizza box
Noojins boks alm.