Udvalgsbesøg på Thorsminde Havn

Thorsminde Havn er en aktiv fiskerihavn med driftige fiskere

Erhvervs- og Turismeudvalget i Holstebro Kommune besøgte i forbindelse med udvalgsmødet den 10. april 2019 Thorsminde Havn. Her fik udvalget en præsentation af fremtidens havnedrift og udvikling.

Holstebro Kommune ejer havnen, der huser en række spændende virksomheder og er lokationen for flere nye spændende tiltag i Thorsminde, herunder et nyt stort saltvands-dambrug. I Holstebro Kommune arbejdes der med en ny lokalplan for Thorsminde, så der kan skabes ny erhvervsudvikling på havnen.

På mødet fik udvalget lejlighed til at møde den nye havnechef i Thorsminde, Lisette Sønderby. Hun er fremadrettet også havnens repræsentant ind i Vækstprojektet Thorsminde & Thyborøn, der blandt andet indeholder en masterplan for hele Thorsminde, og heri indgår også planen for Thorsminde Havn.

Idéer og rammer for fremtidige erhvervs- og turismeindsatser blev diskuteret på mødet.

Erhvervs- og Turismeudvalget fungerer som et erhvervskontakt-udvalg for egnens virksomheder og besøger på ca. hvert andet møde en lokal virksomhed for at have dialog om Holstebro Kommunes rammevilkår og vækstbetingelser.

Kayas Pizza box
Kayas Pizza box