TTH-Business godt fra land

Af Morten Toft

I januar 2019 blev et nyt sponsorkoncept skudt i gang i TTH Holstebro, da TTH-Business gjorde sin entré i klubben. Det nye koncept har fået en flot opbakning fra klubbens sponsorer.   

Hos TTH-direktør John Mikkelsen er der stor tilfredshed med den modtagelse som klubbens nye tiltag har fået.

– Først og fremmest glæder jeg mig over de mange positive tilbagemeldinger som vi har fået på dette tiltag. Vores sponsorer glæder sig over initiativet med større fokus på netop BOLD OG BUSINESS delen, hvor det gælder om at skabe en stærkere kultur blandt klubbens sponsorer – om at skabe mere forretning og business mellem hinanden. Og når så en styrket samhandel samtidig styrker TTH Holstebro, ja så giver det rigtig god mening for vores sponsorer. Dermed bliver det en opbakning til klubben og en win-win for alle parter. Vores nøgleord KULTUR – FORRETNING og SAMMENHOLD har fået en flot modtagelse, siger John Mikkelsen.

TTH Fordele – første del af klubbens business strategi

TTH Fordele blev etableret i marts måned, og dette koncept har til formål at samle udvalgte business-partnere, som udbyder forretnings-fordele til klubbens sponsornetværk.

Klubbens TTH-Business partnere er i dag:

At TTH Fordele har fået tilknyttet så stærke lokale og regionale partnere skaber glæde hos John Mikkelsen:

– Samarbejdet med de seks business partnere har styrket samarbejdet og forretningsdelen mellem vores sponsorer, og dette er vejen frem. Alle seks business partnere kommer med mange stærke erhvervsfordele, hvor vores sponsorer fra starten har opnået økonomiske besparelser ved denne samhandel.

Mere end 60 af klubbens sponsorer har benyttet sig af TTH Fordele ordningen.

TTH Holstebro vil i løbet af den kommende sæson etablere flere tiltag og arrangementer, hvor BUSINESS delen og samarbejdet mellem klubbens sponsorer styrkes.

Brinks box
Brinks box