Tre arkitektteams udvalgt til dyst i Holstebro

På billedet: Jesper Larsen, direktør for Holstebro Udvikling P/S

Ud af 19 teams har bestyrelsen for Holstebro Udvikling P/S valgt Vandkunsten, AART og Lendager Group til at give hvert deres bud på en langsigtet udviklingsplan for midtbyen i Holstebro. Planen skal blandt andet omfatte den 70.000 kvadratmeter store sygehusgrund midt i byen.

Det var en svær opgave, der ventede styregruppen og bestyrelsen bag Holstebro Udvikling P/S, da hele 19 arkitektteams bød ind på opgaven om at udvikle fremtidens midtby i Holstebro.

– Der var tale om 19 meget spændende teams. Valget er faldet på de tre teams, som bestyrelsen mener, bedst kan løfte opgaven ud fra de kriterier, der er sat op, siger direktør for Holstebro Udvikling, Jesper Larsen.

”Team AART”, ”Team Vandkunsten” og ”Team Lendager” er de tre tværfaglige hold, der nu skal spidse blyanterne og de næste måneder slå streger til en langsigtet og sammenhængende udviklingsplan for midtbyen i Holstebro.

Hvert team består af en hovedrådgiver og et antal samarbejdspartnere.

Forskellige bud i sigte

Ved valget af de teams har bestyrelsen lagt op til at få tre forskellige bud, vurderer Rasmus Cassøe, der er partner i byplantegnestuen CFBO, som afvikler arkitektkonkurrencen for Holstebro Udvikling.

CFBO er lige nu ved at lægge sidste hånd på konkurrencematerialet til de tre teams.

– Vi har fået rigtig mange forslag fra borgere, virksomheder og organisationer i Holstebro de seneste måneder, og det er i høj grad de input, vi nu beder de tre teams tage afsæt i og gøre til konkrete ideer, siger Rasmus Cassøe.

–   Med tre så forskellige og så ekstremt kompetente arkitektteams er jeg sikker på, vi får nogle vildt imponerende og ambitiøse bud på udviklingen af midtbyen i Holstebro. Det bliver en plan, som får betydning for livet i byen de næste mange år, siger han.

Attraktivt for investorer

De tre bud på udviklingsplaner skal ligge klar i løbet af efteråret, hvorefter Holstebro Udvikling vil udpege én vinder, som skal udforme den endelig plan for udviklingen af Holstebros midtby.

Udviklingsplanen skal blandt andet omfatte den 70.000 kvadratmeter store grund midt i byen, som bliver ledig, når Hospitalsenheden Vest rykker til Gødstrup i 2021.

Planen skal efterfølgende være med til at skabe interesse hos og gennemsigtighed for investorer og andre, der vil udvikle helt konkrete byprojekter i Holstebro.

Fakta om de tre teams

Bestyrelsen i Holstebro Udvikling P/S har valgt følgende tre tværfaglige arkitektteams til at komme med deres bud på en ambitiøs og langsigtet udviklingsplan for Holstebro midtby.

Team AART

Hovedrådgiver: AART.
Underrådgivere og konsulenter: SLA og NIRAS.

AART Arkitekter står blandt andet bag det prisvindende kulturhus og bibliotek ’Kulturværftet’ i Helsingør og vikingemuseet i Oslo. Det er også AART Arkitekter der har omdannet Aarhus Kommunehospital til en campus integreret i byen.

I begrundelsen for valget lægger bestyrelsen vægt på det præcist sammensatte hold med lokal repræsentation, der udover kompetencer inden for strategisk byplanlægning og bybygning, landskab og trafikplanlægning, også rummer kompetencer inden for klimatilpasning, byliv, kultur, midlertidighed og kunst i byen.

Team Vandkunsten

Hovedrådgiver: Vandkunsten Arkitekter.
Underrådgivere og konsulenter: Skaarup Landskab, Torben Schønherr, ÅF og ICP.

Vandkunsten Arkitekter har blandt andet lavet byudvikling på Køge Kyst, Svendborg Havn og i bydelen Aalborg Øst.

At valget faldt på dem, begrunder bestyrelsen med en god forståelse for opgaven og kompleksiteten, et præcist sammensat hold, der udover kompetencer inden for strategisk byplanlægning og bybygning, landskab og trafikplanlægning også rummer en meget stor kompetence inden for detailhandel og detailhandelsplanlægning.

Team Lendager

Hovedrådgiver: Lendager Group.
Underrådgivere og konsulenter: TRANSFORM og Rambøll.

Lendager Group tegner sig for en del af det nyeste byggeri i Ørestad Syd på Amager i København, med hvad der beskrives som verdens mest bæredygtige byggeri.

Lendager Group arbejder allerede i Holstebro, hvor de er med til at udvikle slagterigrunden. I begrundelsen for udvælgelsen lægger bestyrelsen vægt på den særlig kompetence og forståelse for bæredygtighed og cirkulær økonomi, som vurderes at være relevant og interessant i forhold til udviklingen af særligt sygehusgrunden.

Kort fortalt

Holstebro Udvikling P/S er et partnerselskab ejet 51 % af Færchfonden og 49 % af Holstebro Kommune.

Selskabets opgave er at udarbejde en langsigtet og kommerciel udviklingsplan for midtbyen i Holstebro og tiltrække investorer til konkrete projekter.

Centralt i planen er de 70.000 kvadratmeter sygehusgrund midt i Holstebro, der bliver ledig i 2021, men hele bymidten bliver omfattet af planen.

I foråret 2019 har borgere, virksomheder og organisationer givet hundredevis af forslag til udviklingsplanen.

Tre arkitektteams skal nu dyste om at udarbejde den bedste udviklingsplan for midtbyen i en konkurrence udskrevet af Holstebro Udvikling P/S. De tre teams er Team AART, Team Vandkunsten og Team Lendager.

I efteråret finder Holstebro Udvikling en vinder af konkurrencen. Vinderforslaget danner grundlaget for den endelige udviklingsplan, som bliver præsenteret i begyndelsen af 2020.

www.holstebroudvikling.dk

Brinks box
Y Markedsføring