Topmoderne værkstedsfacilitet indviet på Dyrby Vestergaard

Den 8. august blev en topmoderne værkstedsfacilitet indviet på Dyrby Vestergaard
Dyrby
Svær Transportdeling, som er beliggende på Dyrby Vestergaard lidt uden for Dragonkasernen, kan glæde sig over ny værkstedsfacilitet og tilhørende renoveret administrationsbygning.
10-08-2018 – kl. 10:59

Af pressebefalingsmand
oversergent T. G. Anker

At mange af Forsvarets bygninger er af ældre dato er ikke en hemmelighed. Det er heller ikke en hemmelighed, at mange af værkstedsfaciliteterne ikke lever op til de arbejdsmiljøkrav, der stilles til en arbejdsplads. Derfor er det glædeligt, at Svær Transportdelingen som en af de første enheder i landet råder over et nybyggeri, der lever op til arbejdsmiljøkravene. Kravene omfatter bl.a. varme, ventilation, akustikregulering, belysning, trykluft, el og røggasudsugning.

Årsagen til nybyggeriet skyldes, at det i 2014 blev besluttet at bygge en ny værkstedsfacilitet på Dyrby Vestergaard som følge af arbejdstilsynets påbud om at sikre korrekte arbejdsforhold under vedligeholdelse af køretøjer, der på det tidspunkt foregik i kolde og uopvarmede bygninger. Et par år senere blev pengene til byggeriet bevilliget og for ca. et år siden blev det første spadestik taget til den bygning, der i onsdags blev indviet og overdraget til Svær Transportdelingen. Nybyggeriet har været ret omfangsrigt og har bl.a. indbefattet etablering af ny elforsyning til området, udvidelse af den eksisterende varmeforsyning samt etablering af nye tilkørselsforhold fra Hestbjergvej, der tidligere blot var en grusvej.

Udover at efterleve nutidens arbejdsmiljøkrav kan alle Forsvarets køretøjer lige fra det mindste hjulkøretøj og op til kampvogn vedligeholdes i bygningen. Ydermere er der på Dyrby Vestergaard etableret en ny vaskeplads med miljøvenlige spildevandsfaciliteter, der ligeledes honorerer de miljøkrav, der stilles til udledning af vand fra vask af køretøjer.

Efter ombygningen indeholder Dyrby Vestergaard to værkstedsstandpladser til køretøjer op til en længde på 30 meter, hvoraf den ene etableres med en 35 meter lang inspektionsgrav. Desuden er der etableret kontorfaciliteter til to mekanikere samt toilet, bad- og omklædningsfaciliteter. Til sidst kan nævnes etablering af nyt depot og teknikrum.

Byggeriet har kostet i omegnen af 13,5 mio. kr.

Læs tidligere artikel om renoveringen af Dyrby Vestergaard ved at trykke her

Læs historien om Tung Transport deling ved at trykke her

Dyrby

Dyrby

Dyrby

Brinks box