Top 10: Her er de mest dyrkede afgrøder i 2019

Vinterhvede er tilbage i førerpositionen på de danske marker. Det viser nye tal fra Landbrugsstyrelsen efter to specielle år, hvor afgrøderne først regnede væk i 2017, og derefter blev udsat for en usædvanlig tør sommer i 2018.

Vinterhvede er tilbage som den mest dyrkede afgrøde i Danmark, efter et specielt 2018 hvor vårbyg overhalede vinterhveden og stjal førstepladsen.

Det viser Landbrugsstyrelsens årlige opgørelse over, hvilke afgrøder landmændene har søgt om landbrugsstøtte for.

Udover vinterhvede er vinterafgrøder som vinterraps, vinterhybridrug og vinterbyg også i top 10. I alt stiger det samlede areal med vinterafgrøder i Danmark fra 577.570 hektar i 2018 til 819.693 hektar i 2019, og udviklingen hænger i høj grad sammen med vejret de seneste par år.

I 2017 fik vi et særdeles regnfuldt efterår, hvor landmændene måtte kæmpe med våde marker og derfor var nødt til at så mere vågbyg, end de plejer, i foråret 2018.

At vinterhvede er årets topscorer i 2019 er kun logisk, da landmændene generelt kan forvente et større udbytte, når de kan så vinterafgrøder i stedet for vårafgrøder.

– Hvis landmændene kan så afgrøderne i efteråret, vil det set i forhold til forventet udbyttet være bedre, fordi vinterafgrøderne har et større udbyttepotentiale med længere vækstsæson end vårafgrøderne, siger teamleder Peter Byrial Dalsgaard fra Landbrugsstyrelsen.

Afgrøderne i top 10 går primært til dyrefoder, men også til produktion af for eksempel brød, øl og andre fødevarer. Udover vinter- og vårafgrøder er forskellige græsarealer og silomajs, der bruges som kvægfoder, repræsenteret i top 10.

De 10 største afgrøder i 2019 sammenlignet med 2018

Afgrøde

Areal med grundbetaling 2019 (ha)

Areal med grundbetaling 2018 (ha)

Forskel (ha)

Vinterhvede

537.010,7

381.699,4

155.311,3

Vårbyg

484.674,3

713.118,1

-228.443,8

Silomajs

186.087,2

178.996,6

7.090,6

Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgpl. (omdrift)

181.576,0

172.843,6

8.732,4

Vinterraps

164.355,9

142.373,7

21.982,3

Vinterhybridrug

110.796,2

73.647,7

37.148,5

Vinterbyg

100.076,8

83.330,3

16.746,5

Permanent græs, normalt udbytte

95.268,0

95.941,5

-673,5

Græs uden kløvergræs (omdrift)

50.285,9

46.070,6

4.215,3

Vårhavre

48.692,6

82.155,3

-33.462,7

Se den fulde opgørelse over afgrødefordelingen i 2019

FAKTA

  • I alt er der ansøgt grundbetaling til 2.575.854 hektar landbrugsjord i 2019.
  • Vinterhvede er den mest dyrkede kornart i Danmark i 2019. Vinterhvede dyrkes især til foder, men også til brød og andre produkter i fødevareindustrien.
  • Vårbyg/maltbyg er i 2019 den næstmest dyrkede kornafgrøde i Danmark. Vårbyg bruges især til foder, men også til produktion af øl (maltbyg).

Miljø- og Fødevareministeriet - Landbrugsstyrelsen

Kayas Pizza box
Gaardhøje box 2019