Tilbud til forældre med tidligt fødte børn

Tilbud til alle forældre med tidligt fødte børn.

I foråret bliver der afholdt tre åbent hus-arrangementer for alle jer forældre med tidligt fødte børn.

Kort oplæg fra en psykolog i Team Tidligt Ude, samt mulighed for individuel vejledning eller en uformel drøftelse med både sundhedsplejerske, talehøre-konsulent og ergoterapeut.
Åbent Hus giver også anledning til netværksdannelse med andre forældre til tidligt fødte børn.

Sted:

Center for Sundhed i Holstebro, 2.etage, lok.7

Tid:

7. marts 2019 kl.10.00-12.00, målgruppe 0-1 årige
(gerne med børn). Tema: Forældreskabet

4. april 2019 kl.14.00-16.00, målgruppe 1-3 årige
(helst uden børn). Tema: Hjernens modning

9. maj 2019 kl.14.00-16.00, målgruppe 3-6 årige
(helst uden børn). Tema: Leg og læring

Se nærmere på Holstebro Kommunes hjemmeside under På Forkant – Børn og Unge.

Kayas Pizza box