Thorsminde sender teaser til vindmøllebranchen

Foto: Udsnit af Thorsminde Havn set fra nord mod syd

Der er store lokale perspektiver og udsigt til gevinster for området, hvis havvindmølleparken “Thor” får servicehavn i Thorsminde. Men hvad er driftsfordelene for en kommende vindmølleoperatør, hvis branchen kigger nærmere på havnebyen mellem havet og fjorden?

Når de store operatører inden for havvindmølleparker til efteråret byder ind på etableringen af “Thor”, er de lokale havnes service, infrastruktur og udviklingsmuligheder en væsentlig del regnestykket.

Det ved de i Thorsminde, og derfor har havnen sendt en ‘teaser’ på et prospekt til branchen om fordelene ved at vælge Thorsminde som servicehavn i byggeperioden og i tiden efter.

Port of Thorsminde – dedicated to your wind-project” er en kort og faktuel beskrivelse af eksisterende forhold og muligheder for nye services. En form for visitkort, der både viser den aktuelle kapacitet og viljen til at levere de nødvendige rammer i fremtiden.

– Det er vigtigt at signalere, at vi er seriøse samarbejdspartnere for erhvervet, og at Thorsminde har det rigtige afsæt for udvikling, men også det rigtige mind-set. Så der ikke er alt for mange ubekendte, når operatørerne kigger på de kommende udbudsbetingelser fra Energistyrelsen og regner på omkostningerne ved forskellige servicehavne, siger borgmester i Holstebro Kommune, H.C. Østerby.

Det handler bl.a. om besejlingsforhold, udlæg af arealer til nye bygninger, forplejning, overnatning samt lokalområdets forsyningskæder og underleverandører. Men det handler også om afstande.

– “Thor” kommer til at ligge en halv times sejlads fra Thorsminde Havn, så vi har et naturligt forspring her. Men det er kun ét af mange parametre, og vi håber med dette initiativ at skærpe interesse hos vindindustrien, siger H.C. Østerby.

Der er bestilt en rapport med uddybende data hos en rådgiver med kompetencer inden for havnebygning- og drift. Data, der bliver centrale for at kunne optimere rammer og aktiviteter, hvis Thorsminde om et års tid kommer til at skrive kontrakt på opgaven som servicehavn.

Havnen samarbejder også med konsulentfirmaet team2, der har stort branchekendskab og kontakter til landets største netværk inden for vindindustrien.

Møllerne skal levere grøn strøm til minimum 800.000 husstande og bliver et væsentligt bidrag til den nationale grønne omstilling.

Kayas Pizza box
Noojins boks alm.