Teknisk Designere UCH

Stort tillykke til et nyt hold Teknisk Designere fra Uddannelsescenter Holstebro.

Øverst til venstre
Steen Bjerre, faglærer UCH
Jan Pedersen, Cimbria, Thisted
Claus Bjørnholt Fink Lavesen, ALVAC A/S, Holstebro
Bjarke Poulsen, Vils Tegloverligger A/S, Mors
Nikolaj Frandsen, Kaj Olesen A/S, Nørre Nebel
Jette Hummelmose, faglærer UCH

Nederst fra venstre
Marie Hillerup Jørgensen, Arla
Christina Bech Jakobsen, Skamol Group, Spøttrup
Lena Murphy Bonde, Landia A/S, Lem
Katrine Lykke, Arkitektfirma Andreas Ravn, Balling

Kayas Pizza box
Kayas Pizza box