Tandpleje-succes fører til fast ordning

Sammen med medarbejderne i tandplejen går kommunerne nu igang med at beskrive det fremtidige samarbejde

Lemvig og Holstebro kommuner har besluttet at gøre forsøgsordning på tandplejeområdet permanent. En samarbejdsaftale med Lemvig Kommune som driftsansvarlig skal nu udarbejdes.

Siden maj 2017 har Lemvig og Holstebro kommuner som et forsøg haft fælles overtandlæge. I foråret 2018 blev aftalen forlænget for også at undersøge potentialet for et bredere samarbejde i den kommunale tandpleje mellem de to kommuner. I denne uge har politikerne i byrådet i Holstebro og Kommunalbestyrelsen i Lemvig besluttet, at samarbejdet skal gøres permanent.

Styrker medarbejdernes kompetencer og faglighed

Samarbejdet er til gavn for begge kommuner, slår udvalgsformand for Social- og Sundhedsudvalget i Lemvig Kommune, Gunnar Lisby Kjær (V) fast.

– Vi er i de vestjyske kommuner rigtig gode til at samarbejde på tværs. Når vi ser mulighederne, griber vi dem. Vi løser mange opgaver i tværkommunale samarbejder. Det gør vi for eksempel omkring specialtandplejen, ungdomsvejledningen (UU), hjælpemiddelområdet osv. Rigtig gode samarbejder, siger Gunnar Lisby Kjær og fortsætter:

– Dette projekt har også vist os, at det giver merværdi, når vi samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Her kan vi udnytte vores fælles kompetencer og fastholde de dygtige medarbejdere, vi har. Fremtiden viser også, at området kommer til at udvikle sig. Et stærkt fagligt miljø i tandplejen er helt centralt for rekruttering. Derfor ser vi rigtig meget frem til arbejdet med samarbejdsaftalen.

I Holstebro Kommune er der stort fokus på at imødegå bekymringer fra de ansatte og borgere, fortæller Torben Gudiksen (B), der er formand for Børne- og Familieudvalget:

– Vi har taget en principbeslutning om at fortsætte det gode samarbejde med Lemvig Kommune, da vi nu efter forsøgsperioden har et kvalificeret beslutningsgrundlag. Vi glæder os til sammen med medarbejderne at begynde det reelle arbejde med at beskrive fundamentet for det fremtidige samarbejde, siger Torben Gudiksen og fortsætter:

– Der er klare fordele og merværdi i at være fælles om tandplejen på tværs af kommunegrænserne. Vi har gode erfaringer med samarbejdsaftaler, og ser frem til at videreudvikle og styrke sundheden for vores børns tænder, siger han.

Lemvig Kommune bliver ansvarlig for medarbejdere, budget og regnskab

Nu går arbejdet med at udforme samarbejdsaftalen i gang. Den indebærer, at medarbejdere fra Holstebro Kommune skal ansættes i Lemvig Kommune, som også bliver ansvarlig for det samlede budget og regnskab.

Begge kommuner sikres indflydelse

Det er muligt at differentiere serviceniveauet i de to kommuner, hvis det er et politisk ønske – nu eller på sigt. Efter nytår bliver tidsplan for den konkrete overdragelse af opgaven udarbejdet. Første skridt er udformningen af samarbejdsaftalen, som skal godkendes politisk i begge kommuner. Den skal sikre, at begge kommuner har lige muligheder for at øve indflydelse på tandplejens politik, aktiviteter, økonomi.

Brinks box
Det Gamle Postkontor