Stort forskningsprojekt i lungekræft

Forskningsansvarlig overlæge Halla Skuladottir præsenterer "StuegangsPRO" i forbindelse med et ministerbesøg på Onkologisk Afdeling i september 2017. Kreditering: Søren Braad Andersen.

3,5 millioner kroner til stort forskningsprojekt i lungekræft

Kræftens Bekæmpelse bevilger et stort millionbeløb til det første ph.d.-projekt på Onkologisk Forskningsafsnit ved Hospitalsenheden Vest. Projektet har store ambitioner om at forbedre overlevelsen for lungekræftpatienter.

Millionbeløb støtter det første ph.d.-projekt

Lungekræft er en af de hyppigste kræftsygdomme i Danmark med ca. 4500 nye tilfælde hvert år. Blot halvdelen af patienterne overlever efter, at behandlingen er afsluttet. Det skyldes bl.a., at det kun er muligt at opspore tilbagefald eller forværringer af sygdommen i forbindelse med, at patienten indkaldes til rutinemæssige scanninger på hospitalet som en del af sit opfølgningsforløb.

Det er baggrunden for, at Onkologisk Forskningsafsnit på Hospitalsenheden Vest modtager 3,5 millioner kroner i støtte fra Kræftens Bekæmpelse til at søsætte sit første ph.d.-projekt, der vil undersøge muligheden for at forbedre overlevelsen for lungekræftpatienter efter endt behandling.

Ambitionsniveauet er højt: over de næste tre år forløber fire undersøgelser i et samarbejde mellem Onkologisk Forskningsafsnit og AmbuFlex på Hospitalsenheden Vest ligesom Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital og Kræftens Bekæmpelse også bliver en del af det forskningsmæssige samarbejde. Undersøgelserne skal være med til at vurdere, om systematisk brug af patient-rapporterede oplysninger kan opspore tegn på lungekræft tidligere end opfølgning på hospitalet.

Ph.d.-studerende og klinisk assistent tiltræder 1. januar 2018

Pr. 1. januar 2018 tiltræder læge Rasmus Blechingberg Friis fra Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital som projektets ph.d.-studerende og som klinisk assistent ved Onkologisk Forskningsafsnit. Medvejleder er professor Niels Henrik Hjøllund fra AmbuFlex, som er tilknyttet universitetsklinikken Arbejdsmedicin på Hospitalsenheden Vest.

Den kommende ph.d.-studerende er i øjeblikket ved at færdiggøre sin speciallægeuddannelse i kræftsygdomme. Og ifølge Halla Skuladottir, dr. med. og forskningsansvarlig overlæge ved Onkologisk Forskningsafsnit, så markerer ansættelsen, at forskningsafsnittet nu bevæger sig et vigtigt skridt videre mod at blive en forskningsafdeling med sine egne ph.d.-projekter.

“Hidtil har vi primært bedrevet lægemiddel- og registerforskning, men ideen til dette ph.d.-projekt er født på Onkologisk forskningsafsnit. Dette er kun den spæde start på, at vi udvikler os til at blive en forskningsafdeling med flere af vores egne ph.d.-projekter indenfor de store kræftsygdomme.”

Visioner og vokseværk indenfor kræftforskning

Ledende overlæge Hanne Linnet og ledende oversygeplejerske Lene Høgsberg på Onkologisk Afdeling bekræfter, at afdelingens lille forskningsafsnit både har visioner og vokseværk:

“Vi vil være både være kendt for at bedrive forskning på tværs af alle fag og på et højt fagligt niveau. Vi vil være det sted, hvor man søger hen, fordi man både som forskningsinteresseret læge og sygeplejerske ved, at man får mulighed for at udvikle sig fagligt og møde spændende faglige udfordringer.”

Fakta

Ph.d.-projekt bygger på internationale resultater

  • Ph.d.-projektet bygger på erfaringer fra et nyligt publiceret forsøg i Frankrig som viste, at de patienter der indrapporterede deres symptomer ugentligt efter behandlingen, og hvor der blev handlet hurtigt ved tegn på lungekræft, havde en markant bedre overlevelse:
  • Link til publikation i US National Library of Medicine National Institutes of HealthRandomized Trial Comparing a Web-Mediated Follow-up With Routine Surveillance in Lung Cancer Patients
  • Efter et år var 75 pct. af patienterne således fortsat i live sammenlignet med 49 pct. blandt patienter, der fulgte et almindeligt forløb med opfølgning på hospitalet.
  • Resultaterne fra Frankrig kan ikke direkte overføres til danske forhold, fordi man har et anderledes tættere program for kontrol af lungekræft i Danmark. Det er derfor nødvendigt at efterprøve et lignende studie af danske patienter, før man endeligt kan indføre det udvidede kontrolforløb som standard.

Om ph.d.-projektets undersøgelser

  • Projektets deltagere deles i to grupper ved tilfældig lodtrækning: en testgruppe som rapporterer deres oplysninger om oplevede symptomer ved hjælp af et web-baseret spørgeskema 1 gang om ugen og en kontrolgruppe.
  • 8-10 deltagere fra testgruppen vil blive interviewet en gang om året om oplevelsen af at bruge spørgeskemaet.

  • Alle deltagere besvarer et spørgeskema om deres livskvalitet hver tredje måned.

  • Begge grupper går til standardmæssig opfølgning på hospitalet.

  • Resultaterne fra de to grupper vil blive sammenlignet efter to år. F.eks. vil det blive undersøgt, om der er forskel i antallet af kontakter til sundhedsvæsnet mellem testgruppen og kontrolgruppe for at vurdere de helse-økonomiske aspekter af opfølgningen.

Kayas Pizza box
Kayas Pizza box