Storåen m.fl.: FISKESÆSON 2017 PÅ TRAPPERNE

Fra 16. april er det muligt at fiske i Storå. Kommunens borgere kan igen fiske gratis på udvalgte kommunale strækninger. Bliver 2017 igen året hvor lakserekorderne slås?

Har du folkeregisteradresse eller sommerhus i Holstebro Kommune, kan du som hidtil fiske gratis på dele af kommunens fiskevand i Storå, Vegen Å, Råsted Lilleå og Holstebro Vandkraftsø.

Som noget nyt udstedes fiskekortet i år via digital selvbetjening på hjemmesiden.

Her kan du også læse alt om lovpligtigt fisketegn, hvor og hvornår man kan fiske gratis – samt hvem der udfører fiskekontrol.

Laksen i Storå er særligt beskyttet og alt fiskeri i åerne er omfattet af regler om laksekvoter, fangstindberetning, særlige kroge mv., hver fisker er forpligtet til nøje at følge.

Hvis du ikke har e-mail og internetadgang kan Borgerservice hjælpe med det praktiske ved personligt fremmøde.

Kayas Pizza box
Noojins boks alm.

Be the first to comment

Leave a Reply