Stor tilfredshed med ny indsats for borgere med stomi

Foto: Stomisygeplejerske Stine Lyng Thomsen besøger Jytte Kristensen, som er meget tilfreds med kommunens indsats for stomipatienter.

Borgere med en stomi tager godt imod en ny individuel vejledning fra specialiserede sygeplejersker i Holstebro Kommune. Med tilpassede stomiprodukter stiger sundheden og oplevelsen af livskvalitet. Indsatsen giver også en økonomisk gevinst på længere sigt.

Når kommunens to stomisygeplejersker, Stine Lyng Thomsen og Charlotte Willumsen Boel, tager rundt og besøger borgere med en bevilling på stomimaterialer, er der gevinst på flere fronter.

En har skiftet produkt og kan nu tage alene i byen uden ægtefælle. En anden skulle før skifte pose fire gange om dagen, men kan nu nøjes med hver anden dag. Nogle har fået produkter med større holdbarhed, andre har valgt billigere produkter og enkelte har også leveret ubrugte materialer tilbage til leverandøren.

Det handler nemlig om at få den rigtige vejledning til at bruge det rigtige produkt. Og om at blive mere selvhjulpen og tryg med hjælp fra kommunens nye stomipleje, der har kørt som projekt fra oktober 2018 til marts 2019.

Besøgsrunden har vist, at det er muligt at forbedre livskvaliteten for nogle af de borgere, der lever med en stomi, som er en kunstig åbning i bugvæggen efter en operation i mave-tarmregionen, og hvor afføringen opsamles i en pose på maven.

Det rigtige udstyr giver en bedre hverdag

For Jytte Kristensen har vejledningen og skiftet til nye stomiprodukter gjort en stor forskel. Nu klarer hun et skift på fem minutter – og meget sjældent sker der ‘uheld’, hvor stomien lækker. Hun er mere tryg, sover bedre og har energi til at lave håndarbejde eller en sjælden gang gå til købmanden med rollatoren.

– Jeg har kun haft gode og positive oplevelser med det nye udstyr, som sygeplejersken forslog. Det betyder virkelig så meget, at kunne give sin erfaring videre til andre. Og når det så oven i købet er billigere, er det jo win-win for alle, siger Jytte Kristensen.

Telefoninterviews viser, at der er stor tilfredshed med besøgene – både blandt borgere, der har skiftet materiale og hos borgere, der har bibeholdt samme materiale.

Hver fjerde skifter til et bedre stomiprodukt, og hver tredje ønsker et opfølgende besøg. Samtidigt har projektet også øget kendskabet til kommunens sygefaglige indsats, så færre stomipatienter benytter regionens telefonkonsultationer, som kommunen medfinansierer.

Et eksempel på at det nære sundhedsvæsen fungerer

– Når den enkelte borger oplever, at de rette stomimaterialer og hjælp fra vores kommunale sygeplejesker gør hverdagen med en stomi lettere og mere tryg – samtidig med at vi holder styr på udgifterne på området, så går det hele op i en højere enhed, siger Jens Kristian Hedegaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Holstebro Kommune.

– Vi er sat i verden for at bidrage til, at borgerne kan fungere så selvstændigt som muligt med de udfordringer, man hver især kan have på det helbredsmæssige område. Og det er vi faktisk lykkedes med i dette projekt, hvor vi har rustet os til at varetage opgaver i det nære sundhedsvæsen, som tidligere var regionale opgaver, siger Jens Kristian Hedegaard.

Kommunen forventer flere patienter med stomi i fremtiden, og i forbindelse med bevillingen af pleje får alle nye borgere med en stomi fremover besøg af sygeplejerskerne. Det besluttede Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2019.

De to stomisygeplejersker har gennemgået kompetenceudviklingsforløb, der ruster dem til opgaven i samarbejde med både producenter af stomimateriale, kollegaer, hospitalets specialafdeling, almen praksis og andre.

Der er i dag omkring 185 borgere med en bevilling på stomimateriale. 157 har indtil videre haft besøg af stomisygeplejerskerne.

Kayas Pizza box
Noojins boks alm.