Sorte biller vrimlede ud af ”sikre” træpaller

Importøren fik heldigvis hurtigt øje på de blinde passager i sendingen fra Kina og tog kontakt til Landbrugsstyrelsens planteeksperter, der kunne se, at det var karantæneskadegøreren japansk fyrrebuk
Selvom emballagen er mærket, er den ikke altid behandlet korrekt. Det oplevede en virksomhed i Midtjylland, og problemet er stort.
Publiceret 10. juli 2018

Pallerne var tilsyneladende korrekt behandlet, da en virksomhed i Midtjylland modtog store motorer fra Kina den 20. juni, men virkeligheden var en anden: Det vrimlede ud med ”sorte biller med strithorn”, som motorforhandleren beskrev det, da han kontaktede Landbrugsstyrelsen. Det viste sig at være den japanske fyrrebuk, som kan gøre stor skade på danske fyrretræer.

–          Den japanske fyrrebuk kan bære nogle meget skadelige små rundorme med sig – fyrrevednematoder – som kan lægge områder af fyrreskove øde, hvis de får lov. Heldigvis fik vi med det samme isoleret billerne og destrueret pallerne, takket være den hurtige reaktion og et godt samarbejde med importøren, siger enhedschef Kristine Riskær.

Den japanske fyrrebuk er en såkaldt karantæneskadegører. Det vil sige, at den er så skadelig for dansk og europæisk natur, at den skal udryddes, med det samme den opdages. Det er netop på grund af planteskadegørere som den, at træemballage som paller og kasser skal behandles med varme eller gas og mærkes med det internationale mærke ISPM 15, før det kommer ind i EU.

Klimaændringer og globalisering øger problemet

Desværre oplever Landbrugsstyrelsen flere og flere eksempler på, at træemballagen ikke altid er behandlet korrekt, selvom mærket ser rigtigt ud.

–          Det er ikke første gang i år, at vi finder skadedyr i mærket træemballage her i Danmark, og vi kan se, at der er et stort problem på EU-plan med træemballage, der ikke lever op til reglerne. Derfor opfordrer vi alle importører, speditører og andre, der håndterer paller og trækasser fra tredjelande til at være ekstra opmærksomme på spor efter skadegørere. Også selvom mærkningen ser rigtig ud, siger Kristine Riskær, enhedschef i Landbrugsstyrelsen.

Både klimaændringer og øget handel er med til at øge udfordringen med at begrænse uønskede svampe, bakterier, virus og biller som fyrrebukken. Alene i 2016 blev der på EU-plan fundet 3770 sendinger med træemballage, der ikke levede op til reglerne. Ud af dem fandt man i 261 tilfælde karantæneskadegørere i træet. Men da man kun tager stikprøvekontroller, er det formentlig kun toppen af isbjerget. Derfor indførte EU en generel anmeldepligt for karantæneskadegørere 1. januar 2017.

Alle har pligt til at anmelde skadegørere

Alle borgere og virksomheder, der opdager en karantæneskadegører, har pligt til at anmelde fundet til Landbrugsstyrelsen, enten på mail til planter@lbst.dk eller via anmeldeformularen på vores hjemmeside.

Anmeld en karantæneskadegører

Fakta: Sådan tjekker du træemballagen

  • Tjek om emballagen er mærket korrekt efter ISPM15
  • Vær opmærksom på savsmuld under emballagen og levende biller på træet
  • Anmeld straks eventuelle fund til Landbrugsstyrelsen

Læs mere om ISPM15

Foto: Selvom træet er korrekt mærket efter reglerne i ISPM15 som her, skal modtageren være opmærksom på savsmuld, huller eller levende biller, der tyder på manglende behandling af træet.

Kayas Pizza box
Gaardhøje box 2019