Sol, sved og vand i Holstebro Øvelsesterræn

Foto: Alex K Petersen

De to værnepligtseskadroner fra uddannelsesbataljonen afsluttede feltøvelse II med den frygtede handlebane.

Af presse- og informationsofficer
kaptajn M. Veltzé

Torsdag den 19. april vrimlede Vestre Plantage syd for Dragonkasernen med drivvåde og stønnende værnepligtige medbringende bårer og ammunitionskasser med et helt særligt indhold. På vejen igennem skoven til kasernens sydport skulle de værnepligtige forcere åer, vandhuller og søer. Alt sammen naturligvis på tid – og hurtigste gruppe vinder.

Grunden til, at de værnepligtige skulle igennem disse strabadser er, at det markerer afslutningen på deres feltøvelse nummer to, der blev indledt mandag den 16. april, hvor eskadronerne forskød til Finderup Øvelsesterræn og dér har trænet deres soldatermæssige færdigheder i bl.a. kamp fra stilling, patruljetjeneste, ophold i beredskabsområde.

Efter hjemkomsten til sydporten blev de værnepligtige spulet grundigt igennem med rent vand inden vedligeholdelse af materiel og udrustning begyndte. Senere afsløres indholdet af den kasse som hver gruppe har slæbt igennem terrænet. Mon ikke der er en enkelt eller to, der bliver stolte, når de ser, at kassens indhold er det kronede H som de herefter må bære på deres uniform og endegyldigt markerer, at de overgår fra menige til Dragoner.

Godt kæmpet hold februar 2018. Og tillykke med det kronede H – det forpligter.

REX tur, hold april 2018

REX-TUR

REX-TUR

REX-TUR

REX-TUR

Billeder: Alex K Petersen

Kayas Pizza box
Kayas Pizza box