SØG OM STØTTE TIL AT VEDLIGEHOLDE GRØNNE OMRÅDER

Vi har heldigvis rigtig mange ildsjæle i kommunen. Også engagerede frivillige, der hjælper til med at vedligeholde grønne områder. Nu har foreninger mulighed for at søge om støtte til denne indsats. Byrådet har nemlig afsat 100.000 kr. til formålet.

Puljen er specielt rettet mod medborgerskabende aktiviteter i lokalområderne, som understøtter drift og vedligehold af offentligt tilgængelige arealer, som anvendes af hele lokalområdet.

Byrådet har i 2017 afsat 100.000 kr. til en separat pulje, hvoraf der restere 60.000 Kr., hvorfra foreninger, organisationer mv. kan søge om midler til medborgerskabende aktiviteter. Baggrunden for puljen er at byrådet ønsker, at understøtte lokale initiativer, som styrker et lokalt og aktivt medborgerskab. Byrådet lægger vægt på, at puljemidlerne anvendes til fællesskabsorienteret aktiviteter, og støtter derfor ikke aktiviteter, der kun tilgodeser enkeltpersoner.

Læs mere om hvordan du får del i midlerne på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Brinks box
Gaardhøje box 2019