Små skolebørn har stor glæde af motorik-indsats

Get Fit aug19
Pernille og Cillia i fuld gang med at træne deres koordinering, balance og styrke.

Elever i 0. og 1. klasse på Borbjerg Skole har forbedret sig markant motorisk efter et forløb med screening og efterfølgende træningsforløb.

Borbjerg Skole tilbød i efteråret 2018 elever i 0. og 1. klasse en motorisk screening. De 14 børn, som viste sig at have motoriske udfordringer, blev efterfølgende tilbudt et otte ugers forløb. Tre gange om ugen trænede de i skoletiden deres koordinering, balance og styrke.

Efter forløbet har alle børnene rykket sig. Halvdelen af dem er gået fra at have store motoriske udforinger til at ligge inden for normal området. Den anden halvdel har forbedret sig, men har fortsat behov for at styrke motorikken.

Succes følges op

– Jeg er glad for, at vi har nået vores mål med undervisningen. Nemlig at give børnene bevægelsesglæde igennem leg og bevægelse, og samtidig udfordre børnene, så de forbedrer deres motorik, siger skoleleder Martin Faurholt.

Skolen fortsætter arbejdet med at styrke børnenes motorik. De børn, som har deltaget i O. klasse, vil i 1. klasse blive tilbudt ny screening og træningsforløb for at sikre, at de fortsætter deres motoriske udvikling.

Forældrene har fået skriftlig vejledning for at øge opmærksomheden på fysisk aktivitet i barnets fritid.

Samarbejde med VIA og metodecenter

VIA University Collge og Metodecenter for Velfærd i Holstebro er med i forløbet. Der er nemlig udviklingspotentialer i projektet – bl.a. ved at inddrage forældre og lokale foreninger og ved at følge børnene og dokumentere værdien af indsatsen over flere år. VIA vil også inddrage både studerende, undervisere og forskere i indsatsen.

– Vi har etableret et godt samarbejde med Borbjerg Skole, hvor forskning, undervisning og praktisk testning kan danne grundlag for et større studie af, hvordan motorisk træning bidrager til børns trivsel og indlæring, siger Mikael Jensen-Johansen, leder af Metodecenter for Velfærd i Holstebro.

Metodecenter for Velfærd er etableret i et samarbejde imellem VIA og Holstebro Kommune for netop at kunne understøtte fælles projekter.

Tre grunde til motorik-indsatsen

  • Lærere på skolen blev opmærksomme på, at en større gruppe elever havde grov-motoriske udfordringer – også elever, som deltog i fx fodbold i frikvartererne. Derfor begyndte lærerne at undersøge området inden for motorik og bevægelse nærmere.
  • Forskningen viser, at motorisk sikre børn har mere energi til læring. Studier viser også en sammenhæng mellem børns finmotorik og deres skriveegenskaber og evne til at lære matematik og læsning samt mellem deres grovmotorik og fysiske aktivitetsniveau.
  • Folkeskolen skal i dag inkludere flere elever med sociale vanskeligheder. Borbjerg Skole ser motorik-indsatsen som en proaktiv indsats for at forbedre inklusionen på skolen.

Brinks box
Get Fit aug19