SKOLESKIBET MARILYN ANNE RUNDER 100 ÅR PÅ VERDENSHAVENE

Den 29. juni 2019 bliver en helt særlig dag for skonnerten og skoleskibet Marilyn Anne, der fylder 100 år. Den runde dag bliver fejret af alle hendes venner med en havnefestival i hjemhavnen Struer.

Unge fra Herning, Holstebro og Struer kommuner, som har behov for et alternativ til den almene folkeskole, har i 34 år kunnet skifte klasselokale ud med kahyt på skoleskibet Marilyn Anne, som bliver drevet af de tre kommuner i fællesskab. Det har mere end 350 elever gjort gennem årene.

Skibets veldokumenterede historie går imidlertid næsten tre gange så lang tid tilbage – til søsætningen i Marstal i juni 1919. Marilyn Anne fylder derfor 100 år i år og det bliver fejret af alle hendes venner den 29. juni med en stor havnefestival i Struer på og omkring Marilyn Anne, til lands og til vands.

Niels Viggo Lynghøj, formand for driftsfællesskabet bag Marilyn Anne og borgmester i Struer Kommune, holder åbningstalen på dagen og ser frem til fejringen.
”Marilyn Anne er et fantastisk skib af flere grunde. Hun hjælper udsatte unge i gang igen, hvis de er kørt fast i det almene skolesystem, og det er en opgave, der er mindst lige så vigtig nu og fremover, som den var for 34 år siden, da vi begyndte med det. Samtidig er Marilyn Anne med til at fastholde og udvikle søfartskulturen blandt unge i Nordvestjylland og derigennem give dem et springbræt til videreuddannelse eller arbejdsmarkedet. Så jeg er ikke i tvivl om, at hun har en rolle i mange år fremover, selvom hun runder de 100 år,” siger Niels Viggo Lynghøj.

Søslag, nødraketter og wakeboards
Skonnerten har siden halvfjerdserne fået mange venner gennem sit virke som skoleskib. De unge, der har haft gavn af et ophold på skibet, og kommunerne, der har kunnet tilbyde et alternativt skoleforløb til en udsat målgruppe. Men også søfolk og skolefolk, der har været tilknyttet skibet, og samarbejdspartnere rundt omkring i det maritime Danmark.
Mange af dem er med til at fejre Marilyn Anne til Struer Havnefestival, der bliver en sammenlægning af Struer Ungefestival og Havnens Dag med aktiviteter for alle med interesse for de mange muligheder på, ved og under vandet.

Tordenskjolds Soldater kommer på besøg fra Frederikshavn for både at åbne og lukke dagen og fremføre et søslag på Struer Bugt, som det naturligvis er Marilyn Anne, der skal forsvare. Fiskeriskolen byder velkommen på øvelsesskibet Athene og demonstrerer nødraketter og redningsflåde, og der er kapsejlads og dykning og wakeboarding og meget, meget mere.

Formand og borgmester Niels Viggo Lynghøj opfordrer alle med interesse for ungeliv, aktiviteter på fjorden og Struers maritime historie at kigge forbi til Struer Havnefestival.
”Vi fejrer Marilyn Annes 100 år som skonnert og 34 år som skoleskib, men vi håber at se tidligere elever, lærere, samarbejdspartnere fra hele Nordvestjylland og de mange foreninger omkring havnen og fjorden til en dag med gode historier, underholdning og vandaktiviteter. Det er den bedste måde at fejre den smukke, gamle skonnert på,” lyder det fra Niels Viggo Lynghøj.

Brinks box
Gaardhøje box 2019