Skoler og lærere videreudvikler deres samarbejde

Foto: Colourbox

Skoleledere, skoleforvaltning og Vestjysk Lærerforening sætter underskrifter på papir om samarbejdet og den fremtidige dialog – også om lærernes arbejdstid.

Lærerne og skolevæsenet i Holstebro Kommune har et fælles syn på værdien i at samarbejde om elevernes læring og trivsel. De er også enige om at understøtte en god dialog om løsning af opgaverne lokalt.

Det har vist sig i en forhandlingsproces i den seneste tid mellem Vestjysk Lærerforening, skolelederforeningen og skoleforvaltningen i Holstebro Kommune. Nu er det aftalt at videreudvikle samarbejdet.

Forhandlingerne har undersøgt mulighederne for at indgå en lokal arbejdstidsaftale, herunder hvor mange timer lærerne kan undervise. Det er ikke lykkedes at nå til enighed om dette spørgsmål for det kommende skoleår.

Men lærerne, skolelederne og forvaltningen genoptager forhandlingerne senere. Det vil ske, efter budgettet for Holstebro Kommune for 2020 er på plads i efteråret i år.

Fælles formål og fundament

Vestjysk Lærerforening, skolelederforeningen og skoleforvaltningen har underskrevet et papir, hvori de opstiller en række punkter, hvor de har samme opfattelse. Der er enighed om blandt andet det fælles værdimæssige formål og fundament for folkeskolen. Læs notatet Samarbejdet i skolevæsenet på lærerområdet

– Vi vil fortsat samarbejde om at understøtte det gode samarbejdsklima, dialogen og forventningsafstemningen mellem ledelse og medarbejdere, fastslår formand Torben Voss fra Vestjysk Lærerforening, Carsten Baun fra skolelederforeningen og skolechef Thomas Born Smidt fra Holstebro Kommune.

Sikre arbejdsmiljøet

Lærerformand Torben Voss siger om møderne i den seneste tid med skoleledere og skoleforvaltning:

– Efter mange forhandlinger blev vi ikke enige om rammerne for lærernes arbejdstid. Parterne genoptager forhandlingerne, efter budgettet er vedtaget i Holstebro Kommune. Her vil vi tage stilling til, om der er grundlag for en arbejdstidsaftale, eller om der skal andre tiltag til for at sikre lærernes arbejdsmiljø, siger Torben Voss.

Gode møder

Torben Gudiksen, der er formand for Børne- og Familieudvalget i Holstebro Kommune, er blevet orienteret om resultaterne af forhandlingsforløbet:

– Jeg hæfter mig ved, at ledere og tillidsrepræsentanter sammen med forvaltningen vil videreudvikle en række gode møder mellem ledere og tillidsrepræsentanter, som de har påbegyndt det seneste års tid, siger Torben Gudiksen.

Forskellig grundvilkår

Skoleleder Christian Salmansen fra Vemb Skole og Børnehus, er næstformand for den lokale afdeling af Skolelederforeningen, og han siger om forhandlingsforløbet:

– Vi har haft gode drøftelser om samarbejdet i vores fælles skolevæsen. Det har været vigtigt for os at understøtte den lokale drøftelse om de gode løsninger på den enkelte skole, fordi vores skolers grundvilkår er temmelig forskellige, siger Christian Salmansen.

Kayas Pizza box
Noojins boks alm.