Skarp i tanker og tunge

Taktiske overvejelser i terrænet
Kursisterne på kampvognskommandørkurset har i denne uge skudt tårngevær i Borris og haft delkontrol i eget terræn.

Altså vi kan lade op med 250 skud, og hvis det tager 250 skud at nedkæmpe målet så bruger vi 250 skud” siger instruktør og oversergent Ole, mens han skal til at iværksætte eftermiddagens skydninger tirsdag i Borris. Der blev også brugt lidt mere end 250 skud denne dag…. Lidt… Han sidder i en såkaldt ”Live Firering Monitoring Equipment” (LFME). Det er en containerlastbil med egen generator, der tillader tilbagemeldere at monitere kampvognens systemer såsom periskoper, laseren og radiokorrespondancen. Det er muligt at optage sekvenser og lave bogmærker, så man efterfølgende kan vise besætningen hvor der kan optimeres. Det er tredje gang den er med ud over diverse tests, og giver et overblik man ikke tidligere har haft i samme målestok.

Dagen efter i Dragonernes naturlige habitat (øvelsesterrænet) har kursisterne delkontrol. De er cirka halvvejs i kampeksercits modulet, og bliver kontrolleret i hastig stillingsindtagelse, indretning af kampstilling og kampens førelse.

Mange af principperne for disse taktikker læner sig kraftigt op af principperne i infanterivirket, hvor man har en masse små brikker at flytte rundt med. Her har man bare en stor brik. Denne brik arbejder på mange måder selvstændigt, og delingsføreren er dermed endnu mere afhængig af meldinger på radionettet. ”Sådan en dag som i dag skal man være skarp i tanker og tunge” siger en af kursisterne efter sin gennemførsel. Der er mange parametre der hele tiden ændrer sig, og det er kommandørens opgave i at føre ud fra, og under disse ændringer. Særligt når tilbagemelderen indspiller såkaldte ”lavere driftstrin” – som eksempelvis at laserafstandsmåleren ikke virker mere, bliver kommandøren sat i arbejde. Men de lærer hele tiden og bygger oven på. I næste uge er byggestenene fremrykning og standardreaktioner mod fjendens kampmidler.

Se mange flere billeder på regimentet facebookside!

bil 1
Kampvogn og Live Firering Monitoring Equipment (LFME) i Borris

Kayas Pizza box
Gaardhøje box 2019