Se hvad Holstebro Byråd besluttede

Se hele referatet

På mødet den 21. februar 2017 besluttede byrådet bl.a.:

  • at godkende anlægsregnskaber for byggemodning i Vinderup, anlæg i Thorsminde og etablering af solceller, der til sammen viser et mindreforbrug på 443.274 kr.
  • at godkende regnskab for udskiftning af samtlige nøglebokse i kommunen, som primært anvendes af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Regnskabet viser et mindreforbrug på 1.420.575 kr.
  • at bevilge 760.000 kr. til et styringsværktøj og byudviklingsstrategi for Ulfborg, Vemb og Vinderup
  • at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 19 i otte ugers høring, bl.a. for at etablere områder til én dagligvarebutik ved Herningvej 81 (Halgård) og én dagligvarebutik med tilknyttede centerformål ved Lægårdvej 140
  • at sende forslag til lokalplan nr. 1126 i otte ugers høring. Det drejer sig om etablering af dagligvarebutik og tankanlæg samt tæt-lav boligbebyggelse ved Halgårdvej i Holstebro
  • at sende forslag til lokalplan nr. 1127 i otte ugers høring for at etablere et nyt lokalcenter ved Lægårdvej vest for Mejrup med mulighed for bl.a. dagligvarebutik
  • at godkende en ændring i vedtægterne for Operaen i Midten omkring egnsteatrets revisor. Ændringen skal også godkendes i de øvrige tre aftalekommuner Herning, Ikast-Brande og Struer samt i Slots- og Kulturstyrelsen
  • at godkende forslag til ny egnsteateraftale for Black Box Theatre for årene 2018-2020. Slots- og Kulturstyrelsen skal også godkende aftalen.
Kayas Pizza box
Kayas Pizza box

Be the first to comment

Leave a Reply