Screening for tarmkræft finder sygdommen i et tidligt stadie

Seniorforsker Mette Bach Larsen. Foto: Helle Brandstrup Larsen

I et nyt stort studie dokumenterer en forskergruppe fra Regionshospitalet Randers, at tarmkræft bliver diagnosticeret på et tidligere stadie blandt de, der inviteres til at deltage i screening.

Da screeningsprogrammet for tarmkræft blev indført i Danmark i 2014, var formålet at nedsætte dødeligheden for tyk- og endetarmskræft ved at finde kræft i tidlige stadier, så behandlingen kunne iværksættes, inden sygdommen udviklede sig. Et nyt registerstudie med knap 1,5 million deltagere viser, at screeningsprogrammet lever op til formålet. Det glæder førsteforfatter, seniorforsker Mette Bach Larsen fra Afdeling for Folkeundersøgelser ved Regionshospitalet Randers.

– Studiet viser meget tydeligt, at screeningsprogrammet har den effekt, vi håbede på. I den gruppe, som blev inviteret til at deltage i screeningsprogrammet, var der mere end tre gange så stor sandsynlighed for at blive diagnosticeret med tarmkræft i et tidligt stadie, siger Mette Bach Larsen.

Flere får diagnosen

Blandt de inviterede blev der konstateret mere end dobbelt så mange tilfælde af tarmkræft end blandt de ikke-inviterede. Og tre gange så mange blev diagnosticeret med tarmkræft i stadie I, hvilket vil sige, at sygdommen alene var lokaliseret i tarmen, og ikke havde nået at sprede sig til andre dele af kroppen.

– Jo tidligere vi finder kræften, des større er sandsynligheden for, at patienten overlever. Efter fem år vil 90 pct. af patienterne med kræft i stadie 1., statistisk set, stadig være i live. Det gælder kun 15 pct. af patienterne, hvor kræften blev fundet i stadie IV, siger Mette Bach Larsen.

Når tarmkræft bliver fundet i et tidligt stadie, kan man ofte nøjes med at fjerne knuden i tarmen. I de senere stadier er det nødvendigt at efterbehandle patienterne for at sikre sig, at sygdommen er helt væk. Det øger risikoen for både midlertidige og varige bivirkninger som diare og stomi.

Flere unge mænd kan reddes

Effekten af tarmkræftscreeningen var størst hos mændene. Der blev fundet flest tilfælde af tarmkræft blandt mændene, og markant flere blandt inviterede mænd over 70 år. Samtidig var sandsynligheden for at få konstateret kræft i stadie I højest blandt de yngste mænd.

Mette Bach Larsen har i et tidligere studie vist, at færre mænd end kvinder deltog i screeningen – nemlig 64 pct. for mændene mod 70 pct. for kvinderne. Studiet viste også, at de yngste mænd var mindst tilbøjelige til at deltage.

Tag imod tilbud om screening

– Mænd er generelt mere tilbageholdende med at gå til lægen, end kvinder er. Og så er de ikke på samme måde som kvinder vant til at indgå i screeningsprogrammer. Det er nok en del af forklaringen på, at vi ser det, vi gør, siger Mette Bach Larsen.

De nye forskningsresultater får Mette Bach Larsen til varmt at anbefale, at alle mænd og kvinder tager imod tilbuddet om at blive screenet for tarmkræft.

Fakta om studiet:

  • Nyt registerstudie sammenligner 400.000 danskere mellem 50 og 72 år, der blev inviteret til screening for tarmkræft i perioden marts 2014 til juni 2015 med knap en million danskere, som først skulle inviteres til screening i 2016 og 2017. De inviterede var tilfældigt udvalgt til at deltage på baggrund af fødselsmåned, hvorfor gruppen var fuldstændig sammenlignelig med dem, som først var inviteret til at deltage i programmet senere.
  • Studiet har trukket på data fra Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase og Dansk Kolorektal Cancer Database fra perioden marts 2014 til juni 2015.
  • Data viser, at tre gange så mange fik konstateret tarmkræft i stadie I blandt de inviterede sammenlignet med de ikke-inviterede. For de yngste mænd (50-59 år) var sandsynligheden for at være i stadie I hele 4,5 gange større end for de jævnaldrende ikke-inviterede.
  • Studiet er publiceret i det anerkendte medicinske tidsskrift Gastroenterology.

 

Fakta om tarmkræft og screening for tarmkræft:

  • Personer i alderen 50 til 74 år inviteres til screening for tarmkræft. Fra 2018 og frem sendes invitationerne ud hvert andet år.
  • Hvert år får ca. 2.500 mænd og ca. 2.300 kvinder konstateret tarmkræft. Ca. 1.000 mænd og 900 kvinder dør hvert år af tarmkræft.
Kayas Pizza box
Noojins boks alm.