Samtalegrupper for børn og unge af forældre med psykiske vanskeligheder

ilbud om gruppeforløb til børn og unge i alderen 8 til 17 år, hvor én eller begge forældre har psykiske vanskeligheder.

Når psykisk lidelse rammer en forælder, så rammes hele familien. Børnene kan opleve, at det er svært at snakke med andre om det, de kan føle sig alene og anderledes. Nogle børn får ondt i maven og trækker sig socialt, andre bliver vrede, urolige og får svært ved at koncentrere sig. – Er det noget du kan genkende?

Holstebro Kommune tilbyder gruppeforløb til børn og unge i alderen 8 til 17 år, hvor én eller begge forældre har psykiske vanskeligheder. Formålet med gruppeforløbet er bl.a. at barnet kan opnå forståelse af psykisk sygdom, og hvordan det påvirker barnet selv og forælderen. Børnene får mulighed for at opdage, at andre står i lignende situationer, og de kan dele oplevelser, følelser og tanker med hinanden. Gruppen giver mulighed for, at barnet kan få strategier og handlinger, som det kan bruge, når sygdommen fylder.

Gruppeforløbet vil foregå i grupper af 4-8 børn og unge og forløbe over 8 eftermiddage. Der er opstart i slutningen af februar 2019. Forløbene varetages af to psykologer.

For at komme i betragtning til gruppeforløbet kan du rette henvendelse via digital post til PPR, med oplysninger om barnets navn, fødselsdag, skole og klassetrin. Samt oplysninger om forældres navn, adresse og telefonnummer. I vil derefter blive kontaktet.

Da det er usikkert, hvor mange henvendelser der kommer, kan det ikke garanteres, at alle i målgruppen vil kunne tilbydes gruppeforløb.

Henvendelse til Holstebro Kommune senest den 7. januar 2019.
PPR@holstebro.dk

For yderligere information henvises til Holstebro Kommunes hjemmeside

Kayas Pizza box