Ruder 4 rustet til fremtidens kampplads

BMS installeret i 4. panserinfanterikompagnis IKK
 Af presse- og informationsofficer

Kaptajn M. Veltzé

Tirsdag den 10. april blev dagen, hvor Jydske Dragonregiments 4. panserinfanterikompagni (Ruder 4) fik installeret Battle Management System (BMS) i infanterikampkøretøjerne (IKK).

”Med dette system er det muligt at se køretøjerne som en prik på et elektronisk kort”, fortæller II bataljons signalbefalingsband, sergent M.K. Christiansen, der er tjenestegørende ved bataljonsstaben. ”Ligeledes kan delingsføreren og gruppeføreren ved hjælp af en USB logge sig på køretøjets BMS. På den måde er det på det elektroniske kort synligt, hvilke kaldetal, der er hvor”, fortsætter sergent Christiansen, der i II bataljon er ansvarlig for, at BMS bliver installeret på køretøjerne. ”Når det hele er rullet ud og på plads, så betyder det rent føringsmæssigt, at man ved de forskellige føringsinstallationer kan se hvem der er hvor i terrænet. Det samme kan førerne og besætningerne i køretøjerne, idet de kan se hvilke kaldetal de har omkring sig. Når vi taler om situational awareness, er dette system rigtig godt, da risikoen for egenbeskydning undgås”, slutter sergent Christiansen, der dog tilføjer, at det gammeldags situationskort i papirudgaven ikke kommer til at udgå – ”der skal være en back-up i tilfælde af, at strømmen ryger. Så nytter de elektroniske kort ikke noget, og så er vi tilbage til den gammeldags måde at holde styr på enhederne på. Og det skal vi også fremadrettet kunne finde ud af”.

Indledningsvist er det kun køretøjer af typen IKK, der får installeret BMS. De pensionsmodne pansrede mandskabsvogne af typen PMV M113 får ikke installeret BMS, idet de indenfor en kort årrække erstattes af Forsvarets nye pansrede mandskabsvogne, Piranha 5, der kommer med BMS installeret. Ligeledes er BMS installeret i kampvognene fra I panserbataljon, når de kommer retur fra Midlife Update. Det betyder, at når sergent Christiansen og kompagniets IT-befalingsmænd er færdige med at installere BMS på Ruder 4s vogne, så er alle de bæltekøretøjer, der er på Dragonkasernen – og som skal have BMS – forsynet med systemet. Det, der så udestår, er alle hjulkøretøjerne samt uddannelse af alle besætningerne på køretøjerne i BMS. Det kommer på et andet tidspunkt.

På videoen nedenfor kan du se, hvordan BMS kommer til at se ud, når det er fuldt ud implementeret.

https://www.youtube.com/watch?v=p1dcGSz_fGg

Brinks box
Midtpunktet 26/2