RS Hold 10 trænede i Holstebro by

Foto: A.K. Petersen

Enhed, der skal udsendes til Afghanistan, trænede i centrum af Holstebro

Soldater fra 2. kampvognseskadron øvede eskorte i bebyggede områder forud for udsendelse til Kabul

Af presse- og informationsofficer
Kaptajn M. Veltzé

Torsdag den 15. november omkring middagstid lagde Holstebro Centrum gader og stræder til uddannelsen af soldater fra Jydske Dragonregiments 2. kampvognseskadron. En gruppe fra eskadronen skulle nemlig eskortere borgmester H.C. Østerby og regimentschefen for Jydske Dragonregiment, oberst Anders Poulsen, fra et møde, der blev afholdt omkring Færchhuset, tilbage til Holstebro Rådhus.

Undervejs skulle gruppen agere på forskellige indspil, herunder borgmesterens afvigelse fra ruten i forhold til den rute som gruppen havde planlagt, forhold ved korte holdt, personer, der fulgte eskorten samt håndtering af pressen. Alt i alt et uddannelsesmæssigt set-up som Forsvarets øvelsesfacilitet i eksempelvis Brikby i Oksbøl Øvelsesterræn i mindre grad kan tilbyde soldaterne, der naturligvis skal uddannes under så realistiske forhold som muligt.

Dertil kommer de mange indtryk som en handelsgade også giver i form af handlende, der bevæger sig imod eskorten, overhaler eskorten, går ind og ud af eskortens formation samt kommer ind og ud af butikkerne i gågaden. Indtryk soldaterne også skal håndtere samtidig med, at de skal holde sig eskorteopgaven for øje.

Jydske Dragonregiment vil benytte lejligheden til at takke Holstebro By og byens borgere for at bakke så positivt op om uddannelsen af soldaterne.

I et større perspektiv er det naturligt at spørge sig selv, hvorfor eskadronen dog uddanner sine soldater i eskortetjeneste – og så endda til fods. Årsagen er, at eskadronen til februar 2019 skal udsendes til Afghanistans hovedstad Kabul. Eskadronens opgave i Kabul bliver at sikre og eskortere vigtige personer, når de skal til og fra møder rundt om i byen. En opgave soldaterne har trænet til de sidste måneder. Eskorte til fods er en del af de opgaver som soldaterne også skal kunne udføre.

Det vil også være naturligt at spørge sig selv, hvorfor sikrings- og eskortetjeneste i Kabul overhovedet er nødvendig? Sikkerhedssituationen i Kabul er ikke af en sådan beskaffenhed, at cyklen er det mest oplagte transportmiddel. Det betyder, at vigtige personer skal eskorteres til og fra møder af eskadronens soldater. Under møderne forbliver soldaterne på stedet og holder vagt, således udefrakommende med ondt i sinde fratages muligheden for at forstyrre mødet.

På nedenstående links kan du læse mere om missionen samt følge 2. kampvognseskadron på facebook.

RS 10 træner i holstebro by

RS 10 træner i Holstebro by

RS 10 træner i Holstebro

Resolute Supprt

Besøg 2. kampvognseskadrons facebookside

 

Billeder: A.K. Petersen
INFOSEK/GSE/JDR

Kayas Pizza box
Noojins boks alm.