ROTTEBEKÆMPELSE I HOLSTEBRO KOMMUNE

Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes.

Hvis du konstaterer eller har mistanke om, at der er rotter på din bopæl, skal dette anmeldes på Holstebro Kommunes hjemmeside eller telefonisk til Kiltin A/S. Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes.

I de næste par måneder vil ejendomme, i landzone samt landbrug i byzone, få besøg af Kommunens rottebekæmper, og bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter. Der vil også ske kommunalt tilsyn på ejendomme med sikringsordning.

Rottebekæmperen vil personligt kontakte ejer eller lejer på ejendommen, men træffes der ikke nogen hjemme, bliver der afleveret en seddel med angivelse af, hvor man skal henvende sig i den kommunale forvaltning, hvis man har rotter.

I byzone sker bekæmpelsen kun efter anmeldelse. Det samme gælder sommerhusområder og områder, hvor der er meddelt dispensation for rotteeftersynet.

SÅDAN ANMELDER DU ROTTER

Via Holstebro Kommunes hjemmeside www.Holstebro.dk/rotter

Anmeldelse pr. telefon kan ske til Kiltin på: 47 10 72 00
mandag-torsdag 08.00 – 16.00
fredag 08.00 – 14.00
Kayas Pizza box
Kayas Pizza box