Resultat af de varslede afskedigelser på otte skoler

Foto: Colourbox

Høringsperioden af de varslede afskedigelser på 8 ud af Holstebro Kommunes 18 skoler er ovre. I alt må skolerne sige farvel til 25 medarbejdere fordelt på 11 lærere, 6 pædagoger og 8 øvrige ansatte (”Øvrige ansatte” dækker over fx børnehaveklasseledere, pædagogmedhjælpere og mellemledere) i løbet af de næste måneder – alt afhængig de enkeltes ansættelsesvilkår og dermed opsigelsesvarsel.

Der er ca. 1000 ansatte på skoleområdet i Holstebro Kommune.

Der er tre store årsager til de afskedigelser Holstebro Kommune beklageligvis står over for: Der er generelt færre elever og klasser at undervise næste skoleår, flere skoler har haft underskud i 2018 og samtlige områder i kommunen skal spare 1 % i de kommende år.

Der er i alt 49 medarbejdere, hvor der har været varslet påtænkt opsigelse. 1 medarbejder har selv sagt sin stilling op og 2 påtænkte opsigelser er trukket tilbage.

Af de resterende 46 berørte medarbejdere, er det lykkedes at omplacere 3 medarbejdere i høringsperioden. Der er indgået aftale om uddannelse for 1 medarbejder, ”Fra ufaglært til faglært”, under forudsætning af at medarbejderen optages på uddannelsen. Yderligere 1 medarbejder har ønsket uddannelse via Tryghedspuljen, som er en uddannelsespulje, finansieret af midler afsat af arbejdsmarkedets parter.

Efter aftale med medarbejderrepræsentanterne har det været tilbudt at afholde en videnscafé, med henblik på at skabe interesse for job i det specialpædagogiske område, hvor der er flest job i opslag aktuelt. 14 personer er tilbudt afsøgning om mulighed for omplacering. Heraf har 8 personer været tilbudt afsøgning af jobmuligheder på det specialpædagogiske voksenområde. Ud af de 8 har kun 1 medarbejder ønsket en jobsamtale, der førte til et fast job.

43 medarbejdere har modtaget deres opsigelse den 29. marts 2019. Af de medarbejdere, der har modtaget opsigelse, er 18 tilbudt og har accepteret ansættelse på ændrede vilkår, og vil efterfølgende modtage nyt ansættelsesbrev.

Alle medarbejdere, der er opsagt, tilbydes optagelse i Holstebro Kommunes Jobbank, i opsigelsesperioden. Disse medarbejdere har fortrinsret til at søge ledige stillinger, så vidt der er et match mellem en evt. ledig stilling og medarbejderens kvalifikationer.

Kayas Pizza box
Noojins boks alm.