Region Midtjylland: Regionsrådet har fordelt opgaverne

Foto: Rune Borre/RM

Regionsrådets nestor, Marianne Carøe (S), åbnede mødet, da
de nyvalgte politikere i dag, fredag den 15. december, fordelte
poster og opgaver for de næste fire år.
I dag bekræftede regionsrådet i Region Midtjylland den
konstitueringsaftale, der blev indgået i de tidlige morgentimer efter
valget den 21. november.
Regionsrådets formandskab 2018 – 2021:
Formand for regionsrådet Anders Kühnau (S)
1. Næstformand Hanne Roed (R)
2. Næstformand Carsten Kissmeyer (V)
Udvalgsformænd 2018 – 2021:
Formand for Hospitalsudvalget Henrik Gottlieb Hansen (S)
Formand for Psykiatri- og
socialudvalget
Jacob Isøe Klærke (SF)
Formand for Udvalget for nære
sundhedstilbud
Annette Roed (S)
Formand for Udvalget for
regional udvikling
Jørgen Nørby (V)
På dagens konstituerende møde satte regionsrådet også navne på
medlemmerne af andre udvalg, bestyrelser og fora – for eksempel
Forretningsudvalget og Vækstforum.
• Se fordeling af udvalgsposter m.m. (www.rm.dk/omos/aktuelt/nyheder/nyheder-2017/december17/regionsradets-konstituering)

• Se navne på regionsrådets medlemmer og læs
konstitueringsaftalen
(www.rm.dk/politik/regionsvalg)
15.12.2017
Side 1
Side 2
Tal og fakta
I det nye råd er der 24 genvalgte og 17 nyvalgte medlemmer. Det er
samme fordeling, som ved valget i 2012.
• Se flere tal og fakta om det nye regionsråd
(www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder2017/november-17/tal-og-grafik-om-det-nye-regionsrad)

Flere oplysninger
• Regionsrådsformand Bent Hansen (S). tlf. 4031 3707
• Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer
(www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer)

Brinks box
Det Gamle Postkontor