Regimentsvalg på Hærens Officersskole

Get Fit aug19
Regimentet og Holstebro Kommune besøger kommende premierløjtnanter ved Jydske Dragonregiment.

Af Infoassistent
Alex K Petersen

I slutningen af marts var dele af regimentsstaben på besøg på Hærens Officersskole. Anledningen var at besøge og hilse på de kommende premierløjtnanter fra hold Anker, der har valgt at forrette tjeneste ved Jydske Dragonregiment efter udnævnelse til premierløjtnant i slutningen af 2019.

Regimentet var repræsenteret ved oberst Ander Poulsen, regimentsbefalingsmand chefsergent Bo Hougaard samt chefen for regimentets personelsektion, major Mogens Thomsen. Regimentsstaben briefede de kommende premierløjtnanter om tjenestemulighederne ved regimentet.

Derudover var Holstebro By også repræsenteret på Hærens Officersskole, hvor kommunikationschef, Mette Mørk Andersen, fortalte de kommende premierløjtnanter om bosætningsmulighederne i Holstebro Kommune.

Regiment og by ser frem til at hilse de nye kolleger og forhåbentligt kommende tilflyttere velkommen i januar 2020.

Hold Anker

Hold Anker

Brinks box