Regimentschefen for Jydske Dragonregiment er tiltrådt

Get Fit aug19
Regimentschef oberst A. Poulsen
Regimentschef og oberst Anders Poulsen har overtaget kommandoen

Af presse- og informationsofficer

Kaptajn M. Veltzé

Fredag den 1. juni blev oberstløjtnant Anders Poulsen udnævnt til oberst og senere samme dag overtog han kommandoen over Jydske Dragonregiment som han nu er regimentschef for.

Ny RC

Regimentschef oberst A. Poulsen

Brinks box
Kayas Pizza box