Referat til mødet i Teknisk Udvalg

Referat
til
mødet i Teknisk Udvalg
den 2. maj 2018 kl. 13:00
Mødelokale 188
Mødet sluttede kl. 16.00.

Brinks box
Midtpunktet 3-5-2019