Referat: Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2017

Indholdsfortegnelse

 

Pkt. Side

Åbne dagsordenspunkter

1 Proces for realisering af sundhedspolitikken i to spor 3
2 Valg til ældrerådet 7
3 Fremtidens bedste model på rusmiddelområdet 9
4 Frikommuneforsøg – 2. ansøgningsrunde 12
5 Budgetopfølgning marts 2017 13
6 Center for Sundhed – Status april 2017 14
7 Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer 17

Lukkede dagsordenspunkter

8 Meddelelser 18
9 Sag 19
Kayas Pizza box
Gaardhøje box 2019

Be the first to comment

Leave a Reply