REFERAT: Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

PUNKT TITEL
1
 • PDFBilag 1: NMK – 5. marts 2019 – Bilag – Opsamling – vækst og udvikling
2
 • PDFBilag 1: Bilag 1_Resumenotat
 • PDFBilag 2: Bilag 3_Procesplan
 • PDFBilag 3: Bilag2_ VVM-tillæg
3
 • PDFBilag 1: Bilag 1 – Kort
 • PDFBilag 2: Bilag 2 – Udkast til tilladelser og meddelt boretilladelse
 • PDFBilag 3: Bilag 3 – Indsigelse mod udkast til vandindvindingstilladelser 28-1-2019
 • PDFBilag 4: Bilag 4 – Høringssvar med bemærkninger
4
 • PDFBilag 1: Bilag 1 – Indsatsplan – procedure
 • PDFBilag 2: Bilag 2 – Indsatser – udkast i tabel
 • PDFBilag 3: Bilag 3 – retningslinjer
5
6
 • PDFBilag 1: Kortbilag – Struer Landevej 9, 7500 Holstebro – ændret anvendelse til værelsesudlejning (B&B)
 • PDFBilag 2: Bilag: Redegørelse for planforhold ved Struer Landvej 9, 7500 Holstebro
7
8
 • PDFBilag 1: Udkast til handleplan for regulering af sølvmåger
9
10
Kayas Pizza box
Noojins boks alm.