Referat fra mødet i Teknisk Udvalg

Referat
til
mødet i Teknisk Udvalg
den 14. august 2018 kl. 12:30
Mødes ved Prins Buris Vej 44 – herefter mødelokale 188
Mødet sluttede kl. 17.00.

 

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke i punkt 13-16.

Kayas Pizza box