Referat fra mødet i Social- og Sundhedsudvalget

Get Fit aug19
Referat
til
mødet i Social- og Sundhedsudvalget
den 7. november 2018 kl. 08:30
Mødelokale 188
Mødet blev afsluttet kl. 11.30.

 

Søren Frøstrup Agger (A) deltog ikke i behandling pkt. 2.

Brinks box