Referat fra mødet i Økonomiudvalget

Referat
til
mødet i Økonomiudvalget
den 3. oktober 2018 kl. 08:30
Mødelokale 188
Mødet sluttede kl. 11.15

 

Der var afbud fra Pernille Bloch (C)

Brinks box
Y Markedsføring