Referat fra mødet i Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Referat
til
mødet i Natur-, Miljø- og Klimaudvalget
den 5. februar 2019 kl. 09:00
Mødelokale 188
Afbud fra Aksel Gade (V).

 

Mødet sluttede kl. 12.00.

Kayas Pizza box
Kayas Pizza box