Referat fra mødet i Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Referat
til
mødet i Natur-, Miljø- og Klimaudvalget
den 15. januar 2019 kl. 09:00
Mødelokale 188
Mødet sluttede kl. 12.15.
Brinks box
Det Gamle Postkontor