Referat fra mødet i Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Referat
til
mødet i Natur-, Miljø- og Klimaudvalget
den 6. november 2018 kl. 09:00
Mødelokale 188
Mødet sluttede kl. 12.15.

Brinks box