Referat fra mødet i Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Referat
til
mødet i Natur-, Miljø- og Klimaudvalget
den 4. september 2018 kl. 09:00
Mødelokale 188
Mødet sluttede kl. 12.00.

Kayas Pizza box