Referat fra mødet i Børne- og Familieudvalget

Referat
til
mødet i Børne- og Familieudvalget
den 21. februar 2019 kl. 12:00
Mødelokale 188
Der er afbud fra Bodil Pedersen (A) 

Direktøren for Kultur & Erhverv Mette Højborg og konsulent fra Udvikling og Strategi Vibeke Juul Dalengaard deltager under punkt 4 fra kl. 12.30 – 13.00.

 

Skolelederforeningen deltager i mødet fra kl. 13.00 – 14.00.

Kayas Pizza box
Noojins boks alm.