Referat fra mødet i Arbejdsmarkedsudvalget

Referat
til
mødet i Arbejdsmarkedsudvalget
den 28. november 2018 kl. 13:30
Rådhuset, mødelokale 207
Mødet sluttede kl. 16.00. 

Afbud fra Dorthe Pia Hansen (A).

Brinks box
Brinks box