Referat fra møde i Social- og Sundhedsudvalget

Indholdsfortegnelse

 

Pkt. Side

Åbne dagsordenspunkter

1 Finanslov 2017 – Køkkener i plejeboliger 3
2 Renovering af administrationslokaler – Team Parkvej 5
3 Etablering af netværk – kultur og sundhed 7
4 Region Midtjyllands psykiatriplan 9
5 Rammeaftale 2018 – indberetninger om forventede udvikling 11
6 Kvalitetsstandarder i Socialafdelingen 13
7 Venteliste til plejebolig og ældrebolig pr. 15.02.2017 16
8 Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer 17

Lukkede dagsordenspunkter

9 Meddelelser 18
10 Fremtidens Uddannelsescenter Mariebjerg – ny struktur 19
11 Sag på dagsordenen 20
Kayas Pizza box

Be the first to comment

Leave a Reply