Referat fra møde i Økonomiudvalget

Referat fra møde i Økonomiudvalget den 15. november 2017.

Indholdsfortegnelse

Pkt. Side

Åbne dagsordenspunkter

1 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 på Økonomiudvalgets område 2
2 Likviditetsoversigt 3. kvartal 2017 2
3 Østre Ringvej 2
4 Sideudvidelse af Hedegårdvej – arealerhvervelse 2
5 Forslag om ændring af nedre grænse for entreprenørers garantistillelse over for kommunen 2
6 Godkendelse af betalingsvedtægt for spildevand 2
7 Godkendelse af vedtægtsændring for det fælleskommunale selskab Energnist I/S 2
8 Ændring af vedtægter for Døesvejens Fritidscenter 2
9 Godkendelse af vedtægtsændring for Black Box Theatre 2
10 Vedtægtsændring for Newco 2
11 Rammeaftale 2018-2020 – Ensemble MidtVest 2
12 Folkeskolen – Tilskud til førskolegrupper 2
13 Ligestillingsredegørelse 2017 2

Lukkede dagsordenspunkter

14 Sag på dagsordenen 2
15 Salg 2
16 Meddelelser 2
Kayas Pizza box