Referat fra møde i Økonomiudvalget den 9. maj 2017.

Indholdsfortegnelse

 

Pkt. Side

Åbne dagsordenspunkter

1 Valg til ældrerådet 2
2 Proces for realisering af sundhedspolitikken i to spor 2
3 Opfølgning på veto fra Erhvervsstyrelsen mod planlægning for vindmøller nordøst for Husby 2
4 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 19, for områder til dagligvarebutikker mv. i Holstebro Øst 2
5 Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 for et område til offentlige formål ved Idrætscenter Vest 2
6 Folkeskolen – Driftsaftale med Vinderup Realskole 2
7 Ændring af restaurationsloven 2

Lukkede dagsordenspunkter

8 Placering af aktiviteter 2
9 Salg 2
10 Salg af areal 2
11 Meddelelser 2

Tillægsdagsorden

Indholdsfortegnelse

 

Pkt. Side

Åbne dagsordenspunkter

1 Center for Sundhed – Status april 2017 2

Lukkede dagsordenspunkter

Brinks box
Noojins boks alm.

Be the first to comment

Leave a Reply