Referat fra møde i Holstebro Byråd

Se hvad Holstebro Byråd besluttede på mødet den 9. oktober 2018, hvor der var 12 punkter på den åbne dagsorden. Næste byrådsmøde er 20. november.

Pkt.

Åbne dagsordenspunkter

1 Budget 2019-2022: Byrådets 2. behandling
2 Anmodning om tillægsbevilling til tagrenovering på Huset for Kunst og Design
3 Regnskab 2017, Holstebro-Struer Havne
4 Udsættelse af afviklingsdato vedrørende rente- og afdragsfrit lån til Handbjerg Marina
5 Godkendelse af Skema A for renovering af Heimdalsparken 10-70, NordVestBO
6 Skema A, opførelse af 36 almene familieboliger, Merkurs Torv, Boligselskabet Holstebro
7 Forslag til kommuneplantillæg nr. 8, centerområde i Mejdal
8 Forslag til kommuneplantillæg nr. 9, centerområde i Enghaven
9 Forslag til lokalplan nr. 1159 for et område til en biograf i Enghaven, Holstebro
10 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 1160, boligområde Tingager Enge – 1. etape
11 Godkendelse af rammeaftale for det sociale område 2019-20
12 Hjælpemiddelcenter Nordvest

Lukkede dagsordenspunkter

13 Aktuelt Kvarter
14 Salg af areal
Brinks box
Det Gamle Postkontor