Referat fra møde i Holstebro Byråd

På mødet den 15. maj 2018 besluttede byrådet bl.a.:

  • at godkende et grundkapitalindskudslån på 6.293.800 kr. til NordVestBOs (Boligselskabet Sct. Jørgen) opførelse af 29 rækkehuse i Halgård Vest og at godkende huslejen og udlejningsreglerne, hvor familier med børn har fortrinsret til 50 % af boligerne
  • at godkende årsregnskab 2017 for den kommunale selvstyrehavn “Thorsminde Havn”, der bl.a. viser et driftsoverskud på 1.693.000 kr.
  • at godkende Kommuneplan 2017- 2029 endeligt med de ændringer som fremgår af sagens resumenotat – og at kolonihaveområdet ved Nyholm fastholdes som daghaver med en tilladt bygningsstørrelse på max. 40 m2
  • at sende forslag til lokalplan nr. 1154, område ved Store Claus, Mejrup, i fire ugers høring for at etablere stier, mindre bebyggelser og andre faciliteter til fritidsformål
  • at sende forslag til lokalplan nr. 1155, område til boliger i Trekanten, Holstebro, i otte ugers høring for at omdanne området til boligformål med offentlige grønne arealer bl.a. til leg og ophold
  • at godkende ændringer i ”Regulativ for præmiering af gode og smukke bygninger mv.” (Arkitekturprisen), så der fra 2018 uddeles to priser; ”Boliger” og ”Andet byggeri”, der fremover uddeles hvert andet år
  • at godkende Nordvestjyllands Brandvæsens principper for frekvensen af brandsyn
  • at give en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til bygningstilpasning og flytteudgifter i forbindelse med flytning af dagtilbud fra Birkehøj
  • at tage orienteringen om indflytning i Center for Sundhed til efterretning.

Se hele referatet fra byrådsmødet

Gaardhøje 300x250 ny
Kayas Pizza box